Öntözéses vízjogi engedélyek

Különbséget teszünk egynyári, illetve hosszabb távú, állandó jellegű, és hosszabb távú ideiglenes létesítménnyel történő öntözés között, valamint, hogy felszíni vízből, vagy fúrt kútból történik majd az öntözés. A hatóságok és a Vízgyűjtő-gazdálkodási terv (VGT3) elsődlegesen a felszíni vízzel való öntözést preferálja, és csak akkor engedélyez kútból öntözést, ha felszínről nem megoldható, vagy aránytalanul nagy anyagi ráfordítás lenne.

Hosszabb távú, állandó jellegű öntözés

Állandó jellegű öntözésnél először vízjogi létesítési engedélyt, azt követően vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni a területileg illetékes vízügyi hatáskörrel rendelkező megyei katasztrófavédelmi igazgatóságtól. A létesítési engedélynek tartalmaznia kell a megvalósulás módját, pontos műszaki leírását. Ha fúrt kútból történik az öntözés, akkor a kút minden paraméterét, vízadó képességét, talajra gyakorolt hatását stb. fel kell tüntetni. Ezen felül szükséges a környező felszín alatti viszonyokat és a műszaki elemek elhelyezkedését geodéziai beméréssel vizsgálni.

-        Ha föld alatti vezetéken keresztül jut el a víz a kivételi ponttól a felhasználási helyig, akkor talajmechanikai fúrásokat kell végezni, illetve talajvédelmi tervet készíteni.

-        Ha a tervezett vízilétesítmény közműveket érint, a közmű kezelőjének (üzemeltetőjének) - az engedélyezési tervdokumentációra alapozott, a kérelemmel összefüggő - nyilatkozatát vagy hozzájárulását is be kell nyújtani

-        Amennyiben a tervezett vízimunka, vízhasználat, vízilétesítmény állami tulajdonban lévő vízkészletet vagy vízilétesítményt, felszín alatti vizek víztartó képződményeit vagy felszíni vizek medrét érinti, vagy arra közvetlen hatással van, akkor be kell szerezni a működési területével érintett vízügyi igazgatási szerv vagyonkezelői hozzájárulását.

További információ »»

Hosszabb távú, ideiglenes jellegű öntözés

Abban az esetben, ha a legfeljebb 100 ha mezőgazdasági területet hosszabb időtartamig (nem egy nyáron keresztül, de legfeljebb ötévig) ideiglenes vízkivétellel, szivattyú-állással és telepített vízelosztó hálózat nélkül kívánják öntözni, azaz amikor nem kerülnek fix létesítmények (földfelszín alatti csővezeték, kiépített vízkivételi hely, fix öntözőberendezés) telepítésre, úgy kizárólag a vízkivételre kell vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni a vízügyi hatóságtól.

További információ »»


Rendkívüli öntözési célú vízhasználat

A rendkívüli öntözési célú vízhasználat a mezőgazdaságot egyre gyakrabban és huzamos ideig sújtó aszály idején a termelők számára azonnal igénybe vehető lehetőségként, vízjogi engedély nélkül, korlátozott ideig (legfeljebb egy hónapig) tartó rendkívüli vízhasználatra teremt lehetőséget.

További információ »»

Keressen minket

Tervezőiroda: 1118 Budapest, Budaörsi út 131/a.

Telephely: 8600 Siófok, Somlay Artúr utca 11.

Telefonszám: +36 (1) 341-1998

E-mail: zabrak@zabrak.hu

Széchenyi Terv
Széchenyi 2020