Fúrás

 • Talajmechanikai fúrás
 • Környezetvédelmi fúrás
  • Feltáró fúrás
  • Monitoring kút fúrása
  • Piezométer
  • Technológiai kút fúrása kármentesítéshez
  • Termelőkút
  • Air-sparging / biosparging kutak
  • Talajgáz elszívó (SVE) kút
 • Kúteltömedékelés

Az 1995. évi LVII. Vízgazdálkodási törvény kimondja: "Az állam kizárólagos tulajdonában vannak a felszín alatti vizek és azok természetes víztartó képződményei", emiatt kutakkal feltárni és igénybe venni a felszín alatti vizeket, csak érvényes vízjogi létesítési engedély birtokában lehet.
Aki azonban évenként 500 m3 víznél kevesebbet kíván, 50 méternél sekélyebb, kizárólag talajvízből táplálkozó kútból biztosítani, (ebbe tartozik a családi ház és a kert vízigényét kielégítő kutak nagy része) annak a 72/1966. Kormányrendelet, 24§ 1. c. pontja értelmében a területileg illetékes Önkormányzat jegyzőjéhez mint illetékes elsőfokú hatósághoz kell az engedélyezésért fordulni.
Új épület vízellátására szolgáló kút esetén ezt célszerűen az Építési engedéllyel együtt kell engedélyeztetni a fenti hatóságnál.
Mindkét esetben az engedély kiadása az előzetesen elkészített "vízföldtani szakvéleményhez kötött". Ezt a szakvéleményt a Magyar Mérnöki Kamara erre feljogosított szakemberei vagy valamelyik erre szakosodott tervező vállalkozás készítheti el. A kút lehetséges helyét az ingatlanon belül, az érvényes Építési Szabályzatban előírtak figyelembevételével jelöljük ki.
A kismélységű, 50 méternél sekélyebb kutakat, laza homokos-kavicsos talajban, száraz fúrással, kézi vagy gépi mozgatással, kötöttebb agyagos, esetleg köves talajban öblítéses fúrással, gépi fúróberendezéssel lehet szakszerűen kivitelezni.
Az előzetes tervek alapján a vízbeszerzésre igénybevenni szándékozott réteg alatti vízzáró rétegbe (agyag, márga stb.) kell beleérnie a furatnak. A furatba kerül elhelyezésre az előre gyártott szűrőzés, mely a szűrőcső kijelölt részein perforációval vagy réseléssel kialakított nyílásokból és az azt szükségszerűen beborító szitaszövetből készül. A szűrőcső alsó végének lezárásával vagy ledugózásával a csővég felöli vízbeáramlást zárjuk ki. A kút környezetét vasbeton esetleg műanyag kútfejaknával képezzük ki. Ezáltal kizárható a felszíni vizek és egyéb szennyeződések a kútból.A kútnak a házi vízellátó berendezéshez való csatlakoztatása - a szükség szerinti vízminőség javító technológiai beavatkozás után - legmegfelelőbben egy 4 m3 térfogatú tárolótartályba történhet. Ebbe a tartályba folyamatosan, a legmegfelelőbb termelési paraméterekkel termelhet a kút, ez pedig a kút és szerelvények élettartama szempontjából döntő fontosságú. A házi vízellátó rendszer pedig ebből a tartályból szükség szerint táplálkozva láthatja el a fogyasztókat.
A kész kútból a víztermelést az üzemi vízszint tereptől való mélysége határozza meg. A fizika törvényei szerint vizet felszívni max. 7-8 m mélyről lehet egy egyszerű dugattyús vagy centrifugál szivattyúval. Ennél mélyebb vízszint esetén mélyszívófejjel vagy a vízbe merülő búvárszivattyúval, gyakorlatilag csak nyomóoldalú szivattyúval (mélykútszivattyú) lehet a vizet a kútból kitermelni. (Forrás: Ezermester, 2009. áprilisi lapszám)

Cégünk MWG-6 típusú fúróberendezéssel rendelkezik.

Fúrógépünk technikai adatai
Típus MWG-6
Maximális fúrható átmérő (mm) 250
Maximális fúrható mélység (m) 30
Fúrófej
Maximális nyomaték I. fokozatban (DaNm), (mKp) 330
Hajtómű I. fokozat fordulat (percenként) 35
Maximális nyomaték II. fokozatban (DaNm), (mKp) 165
Hajtómű II. fokozat fordulat (percenként) 70
Legnagyobb fordulatszám (percenként) -
Fejmozgás adatok
Fúrófej működési hossz (mm) 2400
Fúrófej nyomóerő (Kp) 1200
Fúrófej húzóerő (Kp) 2500
Asztal adatok
Megfogható maximális védőcső átmérő (mm) 245
Munka-asztal emelés magasság (mm) 800
Munka-asztal nyomóerő (Kp) 4000
Munka-asztal húzóerő (Kp) 8000
Csörlő
Maximális kötélterhelés (Kp) 1200
Kötélátmérő (mm) 9
Kötélhossz (m) 40

Keressen minket

Tervezőiroda: 1118 Budapest, Budaörsi út 131/a.

Telephely: 8600 Siófok, Somlay Artúr utca 11.

Fax: +36 (1) 341-1998

E-mail: zabrak@zabrak.hu