Hidrodinamikai és transzportmodellezés

Egy szennyezett terület állapotának megismerése nem állhat meg a tényfeltárás fázisában. Fontos tudni azt is, hogy az adott szennyezőanyag hogyan viselkedik a felszín alatti közegben, esetleg milyen útvonalakon terjedhet. Ennek a kérdésnek a megválaszolására numerikus modelleket használunk, amely során pontos képet kaphatunk egyrészt a szennyezett terület földtani felépítéséről, másrészt a szennyezőanyag jövőbeli terjedési útvonaláról is.

Ezen túlmenően, bizonyos hatósági jogszabályi előírások megkövetelik a hidrodinamikai modell meglétét is pl. ivóvízbázisok védőidomának meghatározása során.

Az elkészült hidrodinamikai modell alapján megismerjük a vizsgált terület:

 • felszín alatti vízáramlási viszonyait,
 • vízháztartását,
 • termelő kutjainak depressziós hatását,
 • szennyezőforrásainak hatóterületét, hatását,
 • szennyezőanyagainak környezetterhelését,
 • szennyezőanyag-koncentrációjának tér- és időbeli változásait.

Célunk továbbá, hogy az általunk kidolgozott kármentesítési módszer hatékonyságát, várható – tér- és időbeli – hatását hidrodinamikai modell segítségével vizsgáljuk. A fentieken túl vállaljuk:

 • ivóvízbázisok, kutak védőidomainak, védőövezeteinek lehatárolását (123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján),
 • vízkivételi helyek egymásra-hatásának vizsgálatát,
 • vízkivételi helyek kijelölésének optimalizálását,
 • tervezett építmények felszín alatti közegre, vízáramlásra gyakorolt hatásának vizsgálatát,
 • szennyezés kármentesítési célállapot értékének („D” érték: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) meghatározását.

modellezes.png

Szennyezőcsóvák vizsgálata modellezéssel (Forrás: jaketa.hu)

További kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!


Keressen minket

Tervezőiroda: 1118 Budapest, Budaörsi út 131/a.

Telephely: 8600 Siófok, Somlay Artúr utca 11.

Telefonszám: +36 (1) 341-1998

E-mail: zabrak@zabrak.hu

Széchenyi Terv
Széchenyi 2020