Vízjogi engedélyezési tervezés és engedélyeztetés lebonyolítása

Vízjogi engedélyezési tervezés és engedélyeztetés lebonyolítása

Cégünk teljes körű szolgáltatás nyújt a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet hatálya alá tartozó vízjogi engedélyezési folyamatban, ami a rendelet/jogszabály alapján kiterjed minden olyan vízi létesítményre, mely kapcsolatban van a felszíni, vagy felszín alatti vizekkel. Szakértőink rendelkeznek a tervezéshez és engedélyeztetéshez szükséges mérnöki jogosultsággal, így mind a öttípusú vízjogi engedélyeztetés ügyintézését vállaljuk.

Ásott vagy fúrt kutakra vonatkozó engedélyezési eljárás

Kútra vonatkozó engedélyt az alábbi hatóságok adnak ki:

  • a települési önkormányzat jegyzője,
  • a vízügyi hatóság (katasztrófavédelmi igazgatóságok),
  • a Nemzeti Földügyi Központ (mezőgazdasági célú öntözőkutak engedélyezése).

Az engedélyezés esetében külön kell említeni:

  • a tervezett,
  • és a meglévő, de engedéllyel nem rendelkező kutakat.

Az engedély nélkül létesített ásott vagy fúrt kutak tulajdonosainak/üzemeltetőinek 2023. december 31-ig kell kérelmezni a tulajdonukban/üzemeltetésük alatt álló kút fennmaradási, vagy megszüntetési engedélyezési eljárását.

További információ »»

- Elvi vízjogi engedély

Fogalma: A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint: A vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó tevékenység tervezését megelőzően elvi vízjogi engedély kérhető, amely az építtető által a tervbe vett vízgazdálkodási cél megvalósításának általános műszaki megoldási lehetőségeit, feltételeit határozza meg, de vízimunka elvégzésére, vízilétesítmény megépítésére, illetőleg vízhasználat gyakorlására nem jogosít.

Rendeltetése: Az engedély a tulajdonos, az építtető vagy a vagyonkezelő részére adható. Kizárólag továbbtervezésre jogosít, a vízjogi létesítési engedély alapját képezheti. Általában nagyobb volumenű beruházások esetén kérik az elvi vízjogi engedélyt. Az elvi vízjogi engedély a hatálya alatt köti a vízügyi hatóságot a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás során hozott döntésnél, az abban foglalt vízgazdálkodási előírások és feltételek tekintetében.

- Vízjogi létesítési engedély

Fogalma: A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) szerint A vízimunka elvégzéséhez, vízilétesítmény megépítéséhez (átalakításához, megszüntetéséhez) szükséges vízjogi létesítési engedélyt az építtető, a tulajdonos vagy a vagyonkezelő köteles megszerezni. A kérelemhez a külön jogszabályban meghatározott mellékleteket - ideértve az engedélyezési terveket (tervdokumentációt) - kell csatolni.

Rendeltetése: A hatóság a tervdokumentációban szereplő műszaki megoldást akkor engedélyezi, ha azt kivitelezhetőnek, műszaki megvalósításra alkalmasnak tartja. A vízjogi létesítési engedély az abban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése mellett feljogosít az engedélyben meghatározott vízimunka elvégzésére, vízilétesítmény megépítésére, de a vízhasználat gyakorlásához, illetve a vízilétesítmény használatbavételéhez, üzemeltetéséhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély, vagy a jogszabály szerint szükséges egyéb hatósági engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.

- Vízjogi üzemeltetési engedély

Fogalma: A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (1) szerint: Vízhasználat gyakorlásához, vízilétesítmény használatbavételéhez (a továbbiakban: üzemeltetéshez) szükséges vízjogi üzemeltetési engedélyt annak kell kérni, aki a vízhasználattal vagy a létesítmény üzemeltetésével járó - a jogszabályokban és a hatósági előírásokban meghatározott - jogokat és kötelezettségeket közvetlenül gyakorolja, illetve teljesíti.

Rendeltetése: A vízjogi üzemeltetési engedély feljogosít a vízilétesítmény használatbavételére és az engedély érvényességi ideje alatt annak üzemeltetésére. A vízilétesítmények üzemeltetése kapcsán az üzemeltetőnek kötelezettségei keletkeznek. A vízjogi üzemeltetési engedélyben a vízhasználatra, a vízgazdálkodásra, vízvédelemre vonatkozó adatokról, előírásokról kell rendelkezni, ahhoz, hogy az üzemeltetés során az önellenőrzés feltételei adottak legyenek. Az engedélyben a vízilétesítmény felügyeleti kategória szerinti besorolást kap. Vízjogi üzemeltetési engedély kiadásának akkor van helye, ha a vízilétesítmények megvalósítása a vízjogi létesítési engedélynek megfelelően történt, vagy attól csekély mértékben tért el.

- Vízjogi fennmaradási engedély

Fogalma: A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 15. § (1) szerint: Vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vagy attól eltérően megvalósított vízimunka vagy vízilétesítmény esetén az építtetőnek (tulajdonosnak) a vízügyi hatóságtól fennmaradási engedélyt kell kérni.

Rendeltetése: Az engedély a vízilétesítmények, vízimunka fennmaradására, és egyben üzemeltetésére jogosít fel. A hatóság az engedélyezési eljárásban megvizsgálja azt, hogy az engedély nélkül, vagy attól eltérően megvalósított létesítmény vízgazdálkodási, környezet- vagy természetvédelmi szempontból káros-e. Amennyiben a fentiekre a létesítmény káros és ez átalakítással sem szüntethető meg, a hatóság a kérelmet elutasítja és a vízilétesítmény, vízimunka megszüntetésére kötelezi az építtetőt. Az 1996. július 1. napját követően megvalósított vízimunka, vízilétesítmény esetén az építtető vízgazdálkodási bírság megfizetésére köteles a létesítmény, vízimunka értékéhez mérten.

- Vízjogi megszüntetési engedély

Fogalma: A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4/A. § (1) szerint: A vízilétesítmény megszüntetéséhez szükséges vízjogi megszüntetési engedélyt a tulajdonos, a vagyonkezelő vagy a vízilétesítmény üzemeltetésével eddig járó jogokat és kötelezettségeket közvetlenül gyakorló köteles megszerezni. A vízjogi engedélyezési eljárás iránti kérelem tartalmazza a külön jogszabályban meghatározott mellékleteket - ideértve az engedélyezési terveket (tervdokumentációt).

Rendeltetése: A megszüntetési engedély az abban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése mellett feljogosít az engedélyben meghatározott vízilétesítmény teljes vagy részleges elbontására, leszerelésére, eltávolítására vagy eltömedékelésére.

A Zábrák Kft. nemcsak a vízjogi engedélyeztetési eljárások lefolytatását vállalja, hanem az új vízkutak kiépítését is. Érdeklődés esetén adatbekérő lapunkat kell kitöltve visszaküldeni, amire mi személyre szabott árajánlatot készítünk.

További kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!


Keressen minket

Tervezőiroda: 1118 Budapest, Budaörsi út 131/a.

Telephely: 8600 Siófok, Somlay Artúr utca 11.

Telefonszám: +36 (1) 341-1998

E-mail: zabrak@zabrak.hu

Széchenyi Terv
Széchenyi 2020