Környezeti állapotfelmérés

Felmerülhet Önben a kérdés, hogy mikor van szükség környezeti állapotfelmérésre? Úgy véljük nem ismeretlen a helyzet, amikor egy beruházásról való döntés meghozatalához vagy éppen környezetvédelmi engedélyezési eljárás során szükségünk lenne még kiegészítő információkra az adott területen a környezet elemei állapotára vonatkozóan is. Ezenkívül ingatlan vásárláskor még a vétel előtt érdemes lehet annak állapotát felmérni, hogy a befektető kizárja a szennyeződés előfordulását a területen, illetve adott esetben tisztában legyen a megvásárolni kívánt terület szennyezettségét illetően, így biztosítva az ingatlan értékét. Szolgáltatásainak keretében lehetőség nyílik már a beruházás, fejlesztés, ingatlan vásárlás kezdeti szakaszától kezdődően szakmai segítség igénybevételére. Cégünk teljes körű szolgáltatást nyújt környezeti állapotfelmérésben és felülvizsgálatban, szükséges engedélyek lebonyolításában, folyamatos környezetvédelmi monitoringban, valamint, ha a feltárt szennyezettség azt kívánja, akkor állunk szíves rendelkezésére több évtizedes kármentesítésben szerzett tapasztalatunkkal, kármentesítési rendszereinkkel a tervezéstől egészen a kivitelezésig.

A környezetállapot értékelést meg kell előznie a környezetállapot felmérésének, de ezen túlmenően egy olyan szempont-rendszer kialakítása is szükséges, amely lehetővé teszi a környezettel kapcsolatos folyamatok, trendek felismerését, a jelenségek okainak feltárását és a hatékony beavatkozás megtervezését.

A környezeti állapotfelmérés a környezet egészével, mint komplex rendszerrel foglalkozó információszabályozás, szűkebb értelemben a környezeti állapot leírása, a hatótényezők és a hatások elemzése, értékelés nélkül.

A környezeti állapot felmérése, értékelése a környezet elemeinek (talaj, víz, levegő, élővilág, táj) és egészének jellemzésére szolgáló paraméterek meghatározása és összehasonlítása a kívánatos és/vagy szabványokban rögzített állapot jellemzőkkel.

A környezet állapotának vizsgálatát környezeti elemenként kell elvégezni és értékelni, mert a környezetminőséget az egyes környezeti elemek állapota határozza meg. Mindezen elemek együttes vizsgálata és elemzése teszi lehetővé a környezetminőség javításához szükséges stratégia kialakítását.

A környezetállapot felmérése révén kiderül az is, hogy a jövőképben meghatározott célokat milyen tényleges környezeti állapotból kiindulva kell elérni, és segítségével fontossági sorrendet állíthatunk fel a környezeti minőségjavító intézkedések között.

A környezetállapot értékelésekor nyert adatokat, információkat, a belőlük levonható következtetéseket és az ennek nyomán jelentkező feladatokat a környezetvédelmi jelentésekben foglalják össze és használják fel a készítők. Ennek értelmében a környezeti állapotfelmérést és állapotértékelést is ennek a célnak a figyelembevételével célszerű felépíteni, tagolni. Az így felépített szerkezetben a természeti adatokra és a társadalmi-gazdasági háttérre vonatkozó információkat az egyes környezeti elemek (levegő, víz, talaj) állapotával kapcsolatos fejezet követi. Ezek mindegyike tartalmazza az adott környezeti elem állapotának, sajátosságainak, az adott elemre ható erőknek és környezeti terheléseknek a leírását.

A környezeti állapot monitorozására, az igénybevételi és terhelési adatok gyűjtésére, feldolgozására és nyilvántartására a környezetvédelemért felelős miniszter országos mérő-, észlelő- és ellenőrző (monitoring) hálózatot hozott létre, és működteti az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszert.

További kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!

Keressen minket

Tervezőiroda: 1118 Budapest, Budaörsi út 131/a.

Telephely: 8600 Siófok, Somlay Artúr utca 11.

Telefonszám: +36 (1) 341-1998

E-mail: zabrak@zabrak.hu

Széchenyi Terv
Széchenyi 2020