Környezetvédelmi engedélyezési eljárás ügyintézése

Előzetes vizsgálati dokumentációk (EVD)

Mikor szükséges?

Új beruházás, vagy meglévő tevékenység meghatározott mértékű bővítése, kapacitásnövelése, energiakibocsátása, területfoglalása…stb. (vagyis a tevékenység jelentős módosítása) esetén előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása szükséges, amennyiben a tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Khvr.) (https://njt.hu/jogszabaly/2005-314-20-22)

 • 3. mellékletében szerepel és meghaladja az ott felsorolt mennyiségi határokat,
 • vagy a 2. és 3. mellékletben egyaránt szerepel.
 • Abban az esetben is lefolytatható előzetes vizsgálati eljárás, ha a terezett tevékenység beletartozik ugyan a Khvr. 3. mellékletébe, de nem éri el az ott meghatározott küszöbértéket, viszont a környezethasználó szeretne meggyőződni arról, hogy a tevékenységéből várhatók-e jelentős környezeti hatások.
További információ »»

Környezeti hatástanulmányok (KHT)

Mikor szükséges?

Környezeti hatástanulmány összeállítása akkor szükséges, ha a tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Khvr.) (https://njt.hu/jogszabaly/2005-314-20-22)

 • 1. mellékletében szerepel és meghaladja az ott felsorolt mennyiségi határokat,
 • vagy ha a területileg illetékes megyei kormányhivatal az előzetes vizsgálati eljárás során a tervezett beruházásra vonatkozóan jelentős környezeti hatást állapított meg.
További információ »»

Egységes környezethasználati engedélykérelmek (EKHE v. IPPC kérelem)

Mikor szükséges?

Egységes környezethasználati engedélykérelem összeállítása akkor szükséges, ha a tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Khvr.) (https://njt.hu/jogszabaly/2005-314-20-22)

 • 2. mellékletében szerepel és meghaladja az ott felsorolt mennyiségi határokat,

Ha a tevékenység az 1. és a 2. számú mellékletbe is beletartozik, abban az esetben kérelmezni lehet a hatóságtól az összevont eljárás (hatásvizsgálati (KHV) és egységes környezethasználati (EKHE) eljárás egyben) lefolytatást.

További információ »»

Teljes körű (és részleges*) környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációk

Mikor szükséges?

1.)   Jogszabályban meghatározott esetekben:

 • környezetvédelmi engedély érvényességi idejének lejártakor, a tevékenység további folytatása érdekében,
 • környezetvédelmi működési engedély érvényességi idejének lejártakor, a tevékenység további folytatása érdekében,
 • egységes környezethasználati engedély (EKHE) esetén
  • az EKHE engedély lejártakor, a tevékenység további folytatása érdekében,
  • az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika következtetésekről adott határozatának kihirdetésétől számított 4 éven belül,
  • az EKHE engedély kiadásától, vagy a legutolsó felülvizsgálattól számított 5 évente.

2.) A területileg illetékes megyei kormányhivatal, mint környezetvédelmi hatóság kötelezése alapján, ha

 • a környezethasználó a Khvr.-ben (https://njt.hu/jogszabaly/2005-314-20-22) meghatározott esetekben előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nélkül kezdte meg/folytatja a tárgyi tevékenységet,
 • a környezethasználó a tárgyi tevékenységet környezetvédelmi engedély nélkül kezdte meg/folytatja,
 • a környezethasználó a tárgyi tevékenységet EKHE engedély nélkül kezdte meg/folytatja,
 • az engedélyezett tevékenység jelentős módosítása esetén

(ha tevékenység megvalósítása során az önmagukban nem jelentős módosítást jelentő változtatások három év alatt együttesen elérik a Khvr.-ben megadott küszöbértéket, a környezetvédelmi hatóság ezekben az esetekben is környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezi a környezethasználót)

 • a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, vagy az EKHE engedélyhez képest jelentős változás történt,
 • az engedélyezett tevékenység üzemeltetője, mint környezethasználó jelentős változtatást (üzemelésben, funkciójában, kapacitásában) kíván végrehajtani,
 • az engedélyezett tevékenység környezetvédelmi szempontból biztonságos működése új technika alkalmazását igényli,
 • jelentős környezetterhelés feltételezése esetén, ami a korábbi EKHE engedélyben rögzített határértékek felülvizsgálatát teszi szükségessé,
 • szükségessé válik a tárgyi tevékenység környezetre gyakorolt hatásának feltárása és megismerése, valamint a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzése,
 • a környezetvédelmi hatóság környezetkárosítást észlel,
 • a környezetvédelmi hatóság kiemelten védett, védett, vagy védőterületen környezetet veszélyeztető, szennyező vagy károsító tevékenységet észlel.
További információ »»

Egyéb környezetvédelem, engedélykérelmek összeállítása

 • Telepengedély kérelmek környezetvédelmi tervfejezetének összeállítása
 • Építési engedélykérelmek környezetvédelmi tervfejezetének elkészítése
 • Üzemi kárelhárítási tervek összeállítása
További információ »»

Cégünk a környzetvédelmi engedélyezési eljárások bármely területén magas színvonalú szolgáltatásokkal áll rendelkezésére, hiszen mérnök Kollégáink rendelkeznek a megfelelő szakértői jogosultságokkal.

További kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!

Keressen minket

Tervezőiroda: 1118 Budapest, Budaörsi út 131/a.

Telephely: 8600 Siófok, Somlay Artúr utca 11.

Telefonszám: +36 (1) 341-1998

E-mail: zabrak@zabrak.hu

Széchenyi Terv
Széchenyi 2020