Előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD)

Előzetes vizsgálati dokumentációk (EVD)

Mikor szükséges?

Új beruházás, vagy meglévő tevékenység meghatározott mértékű bővítése, kapacitásnövelése, energiakibocsátása, területfoglalása…stb. (vagyis a tevékenység jelentős módosítása) esetén előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása szükséges, amennyiben a tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Khvr.) (https://njt.hu/jogszabaly/2005-314-20-22)

  • 3. mellékletében szerepel és meghaladja az ott felsorolt mennyiségi határokat,
  • vagy a 2. és 3. mellékletben egyaránt szerepel.
  • Abban az esetben is lefolytatható előzetes vizsgálati eljárás, ha a terezett tevékenység beletartozik ugyan a Khvr. 3. mellékletébe, de nem éri el az ott meghatározott küszöbértéket, viszont a környezethasználó szeretne meggyőződni arról, hogy a tevékenységéből várhatók-e jelentős környezeti hatások.

Mit kell tartalmaznia?

Az előzetes vizsgálati dokumentáció általános tartalmi követelményeit a Khvr4. melléklete tartalmazza.

Ki állíthatja össze?

EVD-t kizárólag a tartalmi követelményeknek megfelelő részszakterületeken szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készítheti el.

Cégünk rendelkezik a megfelelő szakértői jogosultságokkal bíró szakember gárdával, így teljes kőrű szolgáltatást biztosítva. A dokumentáció összeállítása minden szükséges adat rendelkezése állása esetén kb. 1 hónapot vesz igénybe.

Ki bírálja el és milyen döntés születhet?

Az előzetes vizsgálati eljárást a területileg illetékes megyei kormányhivatal, mint környezetvédelmi hatóság folytatja le, az ügyintézés határidő 45 nap. Ha az ügyben közmeghallgatás tartása szükséges, az ügyintézési határidó 60 nap. Az eljárás eredménye határozat, melyben a hatóság megállapítja, hogy

  • az adott tevékenység környezetvédelmi/természetvédelmi szempontból megvalósítható-e,
  • a tevékenység során felmerül-e feloldható kizáró ok,
  • amennyiben megvalósítható, megállapítja, hogy a tevékenységből feltételezhető-e jelentős környezeti hatás,
  • vagy nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

Jelentős környezeti hatás feltételezése esetén a hatóság környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását írja elő a tevékenységre vonatkozóan.

Fontos!

Az előzetes vizsgálati eljárás minden esetben megelőzi az építési engedélyezési eljárást!

Amennyiben a tervezett tevékenység a településrendezési tervvel nincs összhangban (kizáró ok), a jogszabályi környezet lehetőséget biztosít az összhang megteremtésére (mint kizáró ok feloldására), melyre a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem előterjesztéséig van lehetősége a beruházónak.

Cégünk az EVD összeállításán túl a tervezés és az azt megelőző fázisban is rendelkezésre áll. Célunk, hogy a fennálló körülmények/lehetőségek függvényében mind gazdasági, mind pedig környezetvédelmi szempontból is a legoptimálisabb megoldás kerülhessen megvalósításra

Amennyiben bizonytalan, hogy a tervezett tevékenysége EVD köteles-e, kérje Kollégáink segítségét!

Keressen minket

Tervezőiroda: 1118 Budapest, Budaörsi út 131/a.

Telephely: 8600 Siófok, Somlay Artúr utca 11.

Telefonszám: +36 (1) 341-1998

E-mail: zabrak@zabrak.hu

Széchenyi Terv
Széchenyi 2020