Hosszabb távú, ideiglenes jellegű öntözés

Abban az esetben, ha a legfeljebb 100 ha mezőgazdasági területet hosszabb időtartamig (nem egy nyáron keresztül, de legfeljebb ötévig) ideiglenes vízkivétellel, szivattyú-állással és telepített vízelosztó hálózat nélkül kívánják öntözni, azaz amikor nem kerülnek fix létesítmények (földfelszín alatti csővezeték, kiépített vízkivételi hely, fix öntözőberendezés) telepítésre, úgy kizárólag a vízkivételre kell vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni a vízügyi hatóságtól.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet, 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, továbbá

a 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet

A kérelem tartalma:

1. Általános adatok

1.1. Kérelmező adatai, elérhetősége (név, cím, adóazonosító jel, adószám).

1.2. Meghatalmazott adatai, elérhetősége (név, cím, adóazonosító jel, adószám).

1.3. Kérelem tartalma:

1.3.1. új engedély iránti kérelem;

1.3.2. meglévő engedély módosítása (időbeli hatály módosítása/engedélyes személyében bekövetkezett változás/engedélyezett vízmennyiség módosítása/műszaki adatokban bekövetkezett változás) és alapengedély száma (ha van).

1.4. Az engedélyezéssel közvetlenül érintett felszíni vagy felszín alatti víz vagyonkezelő neve.

1.5. A műszaki dokumentáció elkészítésére jogosult nyilatkozata a megbízásáról és a jogosultságáról.

2. Kérelmezett/engedélyezett vízilétesítmény adatai

2.1. A vízhasználat megnevezése.

2.2. Az érintett terület helye: település, cím, helyrajzi szám, EOV koordináták.

2.3. Műszaki leírás.

2.4. Egyszerűsített talajvédelmi terv.

A vízjogi üzemeltetési engedélyért alapesetben a vízhasználat mértékétől függően (a felhasználni kívánt vízkészletre vonatkozóan) a vízjogi létesítési engedélyre megállapított díjtételek 80%-át kell megfizetni, azonban a Vgtv. a következőkről rendelkezik: Mentes a díjfizetési kötelezettség alól

a) az öntözési berendezések vagy az öntözőtelepek engedélyezési eljárása, ha arra a vízhasználat engedélyezése keretében kerül sor;

b) a felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmények engedélyezési eljárása.

A vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyezési eljárások ügyintézési határideje (teljes eljárásban) 60 nap.

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul. Az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján kezdődik. Az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

További kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!

Keressen minket

Tervezőiroda: 1118 Budapest, Budaörsi út 131/a.

Telephely: 8600 Siófok, Somlay Artúr utca 11.

Telefonszám: +36 (1) 341-1998

E-mail: zabrak@zabrak.hu

Széchenyi Terv
Széchenyi 2020