Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás

Teljes körű (és részleges*) környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációk


Mikor szükséges?

1.)   Jogszabályban meghatározott esetekben:

 • környezetvédelmi engedély érvényességi idejének lejártakor, a tevékenység további folytatása érdekében,
 • környezetvédelmi működési engedély érvényességi idejének lejártakor, a tevékenység további folytatása érdekében,
 • egységes környezethasználati engedély (EKHE) esetén
  • az EKHE engedély lejártakor, a tevékenység további folytatása érdekében,
  • az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika következtetésekről adott határozatának kihirdetésétől számított 4 éven belül,
  • az EKHE engedély kiadásától, vagy a legutolsó felülvizsgálattól számított 5 évente.

2.) A területileg illetékes megyei kormányhivatal, mint környezetvédelmi hatóság kötelezése alapján, ha

 • a környezethasználó a Khvr.-ben (https://njt.hu/jogszabaly/2005-314-20-22) meghatározott esetekben előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nélkül kezdte meg/folytatja a tárgyi tevékenységet,
 • a környezethasználó a tárgyi tevékenységet környezetvédelmi engedély nélkül kezdte meg/folytatja,
 • a környezethasználó a tárgyi tevékenységet EKHE engedély nélkül kezdte meg/folytatja,
 • az engedélyezett tevékenység jelentős módosítása esetén

(ha tevékenység megvalósítása során az önmagukban nem jelentős módosítást jelentő változtatások három év alatt együttesen elérik a Khvr.-ben megadott küszöbértéket, a környezetvédelmi hatóság ezekben az esetekben is környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezi a környezethasználót)

 • a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, vagy az EKHE engedélyhez képest jelentős változás történt,
 • az engedélyezett tevékenység üzemeltetője, mint környezethasználó jelentős változtatást (üzemelésben, funkciójában, kapacitásában) kíván végrehajtani,
 • az engedélyezett tevékenység környezetvédelmi szempontból biztonságos működése új technika alkalmazását igényli,
 • jelentős környezetterhelés feltételezése esetén, ami a korábbi EKHE engedélyben rögzített határértékek felülvizsgálatát teszi szükségessé,
 • szükségessé válik a tárgyi tevékenység környezetre gyakorolt hatásának feltárása és megismerése, valamint a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzése,
 • a környezetvédelmi hatóság környezetkárosítást észlel,
 • a környezetvédelmi hatóság kiemelten védett, védett, vagy védőterületen környezetet veszélyeztető, szennyező vagy károsító tevékenységet észlel.

Mit kell tartalmaznia?

A környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció általános tartalmi követelményeit a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet (KTM r.) (https://njt.hu/jogszabaly/1996-12-20-6D) 2. melléklete tartalmazza.

Ezen túlmenően a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatnak ki kell térnie a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) (https://njt.hu/jogszabaly/1995-53-00-00) 75. §-ában foglalt tartalmi követelményekre is.

*A részleges környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció a felülvizsgálat egy speciális, ritkábban előforduló egyszerűsített esete, aminek kizárólag a környezetvédelmi hatóság által meghatározott – a jogszabályi kereteknek megfelelő – vizsgálati tartalmi körre kell kiterjednie. Jellemzően a hatóság kötelezése alapján elvégzendő felülvizsgálatok esetén fordulhat elő. (Például a hatóság előírása alapján kizárólag egy környezeti elemet szükséges vizsgálni és nem az összeset.)


Ki állíthatja össze?

A felülvizsgálati dokumentációt kizárólag a tartalmi követelményeknek megfelelő részszakterületeken szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készítheti el.

Cégünk rendelkezik a megfelelő szakértői jogosultságokkal bíró szakember gárdával, mellyel teljes körű szolgáltatást tudunk biztosítani. A dokumentáció összeállítása, amennyiben minden szükséges adat rendelkezésre áll - teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt feltételezve - kb. 1-2 hónapot vesz igénybe. A részleges környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció összeállítása ennél kevésbé időigényes folyamat.

Ki bírálja el és milyen döntés születhet?

A felülvizsgálati eljárást a területileg illetékes megyei kormányhivatal, mint környezetvédelmi hatóság folytatja le. Az ügyintézés határideje az EKHE engedély Khvr.-ben meghatározott határidőn belül történő felülvizsgálatára irányuló eljárásban 65 nap, egyéb esetben 105 nap.

Az eljárás határozattal zárul, mely határozat megnevezése

 • EKHE engedély lejártakor, annak meghosszabbítása során, valamint az EKHE engedély kötelező 5 éves felülvizsgálata esetén újra - egységes szerkezetbe foglalt - EKHE engedély,
 • környezetvédelmi engedély lejártát követő felülvizsgálat esetén, valamint az összes további típusú felülvizsgálat esetén a határozat megnevezése környezetvédelmi működési engedély.

Fontos!

Környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt a környezethasználó, vagy meghatalmazottja kizárólag a külön jogszabályban meghatározott esetekben (pl. EKHE engedély 5 éves felülvizsgálata, lejáró engedély… stb.) nyújthat be önszántából a környezetvédelmi hatósághoz. Egyéb esetekben felülvizsgálati eljárást megalapozó teljes körű, vagy részleges környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt kizárólag a környezetvédelmi hatóság kötelezés formájában történő utasítása alapján végeztethet el a környezethasználó.

A környezethasználó önszántából a saját környezetvédelmi teljesítménye értékelésére, tevékenysége környezetre gyakorolt hatásának megismerésére kizárólag – a felülvizsgálati dokumentáció tartalmi követelményeivel megegyező tartalmú – környezetvédelmi teljesítményértékelést végeztethet, melyet a környezetvédelmi hatóság kérésre jóváhagy.

Amennyiben további kérdése van, lépjen kapcsolatba Kollégáinkkal!

Keressen minket

Tervezőiroda: 1118 Budapest, Budaörsi út 131/a.

Telephely: 8600 Siófok, Somlay Artúr utca 11.

Telefonszám: +36 (1) 341-1998

E-mail: zabrak@zabrak.hu