Környezeti hatástanulmány (KHT)

Környezeti hatástanulmányok (KHT)

Mikor szükséges?

Környezeti hatástanulmány összeállítása akkor szükséges, ha a tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Khvr.) (https://njt.hu/jogszabaly/2005-314-20-22)

  • 1. mellékletében szerepel és meghaladja az ott felsorolt mennyiségi határokat,
  • vagy ha a területileg illetékes megyei kormányhivatal az előzetes vizsgálati eljárás során a tervezett beruházásra vonatkozóan jelentős környezeti hatást állapított meg.

Mit kell tartalmaznia a környezeti hatásvizsgálatnak?

A környezeti hatásvizsgálati dokumentáció általános tartalmi követelményeit a Khvr 6. melléklete tartalmazza.

Ki állíthatja össze?

KHT-t kizárólag a tartalmi követelményeknek megfelelő részszakterületeken szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készítheti el.

Cégünk rendelkezik megfelelő szakértői jogosultságokkal bíró szakember gárdával, mellyel teljes körű szolgáltatást tudunk biztosítani. A dokumentáció összeállítása, amennyiben minden szükséges adat rendelkezésre áll, kb. 1-3 hónapot vesz igénybe.

Ki bírálja el és milyen döntés születhet?

A környezeti hatásvizsgálati eljárást a területileg illetékes megyei kormányhivatal, mint környezetvédelmi hatóság folytatja le, az ügyintézés határideje alapesetben 105 nap. Nemzetgazdaságilag kiemelt projektek esetén az ügyintézési határidő lerövidül.

Az eljárás határozattal zárul, mely határozat maga a tevékenység végzésére jogsító környezetvédelmi engedély.

Fontos!

Amennyiben a tervezett tevékenység más jogszabályban meghatározott létesítés (építési), illetve működési (használatbavételi) engedélyhez kötött, a létesítési, illetve működési engedély műszaki tartalma nem térhet el a környezetvédelmi engedélyben foglaltaktól!

A környezeti hatásvizsgálati eljárás minden esetben megelőzi az építési engedélyezési eljárást.

Fentiek miatt elengedhetetlen, hogy a környezeti hatásvizsgálati dokumentáció már a véglegesnek mondható technológiára épüljön, hogy a majdani tevékenységből adódó környezeti hatások – a kivitelezés, az üzemelés és a felhagyás fázisában egyaránt – reálisan kerülhessenek meghatározásra.

Kollégáink a tervezés minden fázisában állnak rendelkezésére, hogy az engedély megszerzése a lehető leggördülékenyebben történhessen.

Keressen minket

Tervezőiroda: 1118 Budapest, Budaörsi út 131/a.

Telephely: 8600 Siófok, Somlay Artúr utca 11.

Telefonszám: +36 (1) 341-1998

E-mail: zabrak@zabrak.hu