Egységes környezethasználati engedély (EKHE v. IPPC kérelem)

Egységes környezethasználati engedélykérelmek (EKHE v. IPPC kérelem)

Mikor szükséges?

Egységes környezethasználati engedélykérelem összeállítása akkor szükséges, ha a tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Khvr.) (https://njt.hu/jogszabaly/2005-314-20-22)

  • 2. mellékletében szerepel és meghaladja az ott felsorolt mennyiségi határokat,

Ha a tevékenység az 1. és a 2. számú mellékletbe is beletartozik, abban az esetben kérelmezni lehet a hatóságtól az összevont eljárás (hatásvizsgálati (KHV) és egységes környezethasználati (EKHE) eljárás egyben) lefolytatást.

Mit kell tartalmaznia ?

Az egységes környezethasználati engedélykérelem általános tartalmi követelményeit a Khvr.8. melléklete tartalmazza.

Abban az esetben, ha összevont eljárás kerül lefolytatásra, a Khvr. 6. és 8. melléklete szerinti tartalmi követelményeknek egyaránt szükséges eleget tenni.

A Khvr20/B. §-ában foglaltak szerint az EKHE kérelemnek tartalmaznia kell továbbá a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (Favr.) (https://njt.hu/jogszabaly/2004-219-20-22) 15. § (8) bekezdésére figyelemmel a Favr. 13. számú mellékletében meghatározott tartalmi követelmények szerint elkészített alapállapot-jelentést.

Ki állíthatja össze?

EKHE engedélykérelmet és összevont engedélykérelmet kizárólag a tartalmi követelményeknek megfelelő részszakterületeken szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készítheti el.

Cégünk rendelkezik megfelelő szakértői jogosultságokkal bíró szakember gárdával, mellyel teljes körű szolgáltatást tudunk biztosítani. A dokumentáció összeállítása, amennyiben minden szükséges adat rendelkezésre áll kb. 1-3 hónapot vesz igénybe.

Ki bírálja el és milyen döntés születhet?

Az EKHE-, illetve összevont eljárást a területileg illetékes megyei kormányhivatal, mint környezetvédelmi hatóság folytatja le. Az ügyintézés határideje EKHE kérelem esetén alapesetben 105 nap, összevont eljárás esetén 130 nap.

Az eljárás határozattal zárul az alábbiak szerint:

  • EKHE kérelem és összevont eljárás esetén egységes környezethasználati engedéllyel,
  • ha viszont külön KHV és külön EKHE eljárás kerül lefolytatásra az összevont eljárás helyett, két típusú engedélye lesz a tevékenységnek: egy környezetvédelmi engedély és egy egységes környezethasználati engedély. (Ebben az esetben a környezetvédelmi engedély megszerzése az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást megelőzi.)

Az EKHE engedély egy egységes szerkezetbe foglalt engedély, mely magába foglalj a tevékenységre vonatkozó összes környezetvédelmi jellegű engedélyt (levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási, vízvédelmi engedélyeket, továbbá a tevékenység zajkibocsátási határértékének megállapítását).

Fontos!

A környezethasználónak az EKHE engedély szerinti tevékenységét az elérhető legjobb technika (Best Available Techniques, BAT) alkalmazásával kell végeznie, biztosítva a környezetterhelés megelőzését, illetve a környezet terhelésének csökkentését.

A jogszabály által előírt BAT alkalmazása biztosítja, hogy a folyamatok (tervezés, engedélyeztetés, megvalósítás, üzemeltetés, tevékenység felhagyása) során a kibocsátásoknak már eleve a forrásnál történő csökkentésére és a természeti erőforrások hatékony felhasználására kell törekedni.

Az EKHE engedélyt a környezetvédelmi hatóság meghatározott időre, általában 10 évre adja ki (bizonyos esetekben viszont kizárólag 5 évre adható EKHE engedély), mely az új tevékenység első alkalommal történő engedélyezésére is vonatkozik.

Kollégáink a tervezés minden fázisában állnak rendelkezésére, hogy az engedély megszerzése a vonatkozó jogszabályi követelmény-rendszernek, kibocsátási követelményeknek eleget téve, a lehető leggördülékenyebben történhessen.

Az engedélyezést követően maga az EKHE tevékenység üzemeltetése – jogszabály szerint – is környezetvédelmi megbízott alkalmazását teszi szükségessé, melyben szintén állunk rendelkezésére!

Az EKHE tevékenységet:

  • az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika következtetésekről adott határozatának kihirdetésétől számított 4 éven belül,
  • de legalább az engedély kiadásától, vagy a legutolsó felülvizsgálattól számított 5 évente

felül kell vizsgálni!

A fenti teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet (https://njt.hu/jogszabaly/1996-12-20-6D) 2. melléklete szerinti, valamint ezen túlmenően a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatnak ki kell térnie a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. tv (https://njt.hu/jogszabaly/1995-53-00-00) 75. §-ában foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően kell összeállítani.

Amennyiben további kérdése van, lépjen kapcsolatba Kollégáinkkal!

Keressen minket

Tervezőiroda: 1112 Budapest, Csárda utca 5.

Telephely: 8600 Siófok, Somlay Artúr utca 11.

Telefonszám: +36 (1) 341-1998

E-mail: zabrak@zabrak.hu

Széchenyi Terv
Széchenyi 2020