Fúrás

 • Talajmechanikai fúrás
 • Környezetvédelmi fúrás 
  - Feltáró fúrás  
  - Monitoring kút fúrása  
  - Piezométer
  - Technológiai kút fúrása kármentesítéshez  
  - Termelőkút
  - Air-sparging / biosparging kutak
  - Talajgáz elszívó (SVE) kút
 • Kúteltömedékelés

Az 1995. évi LVII. Vízgazdálkodási törvény kimondja: "Az állam kizárólagos tulajdonában vannak a felszín alatti vizek és azok természetes víztartó képződményei", emiatt kutakkal feltárni és igénybe venni a felszín alatti vizeket, csak érvényes vízjogi létesítési engedély birtokában lehet.
Aki azonban évenként 500 m3 víznél kevesebbet kíván, 50 méternél sekélyebb, kizárólag talajvízből táplálkozó kútból biztosítani, (ebbe tartozik a családi ház és a kert vízigényét kielégítő kutak nagy része) annak a 72/1966. Kormányrendelet, 24§ 1. c. pontja értelmében a területileg illetékes Önkormányzat jegyzőjéhez mint illetékes elsőfokú hatósághoz kell az engedélyezésért fordulni.
Új épület vízellátására szolgáló kút esetén ezt célszerűen az Építési engedéllyel együtt kell engedélyeztetni a fenti hatóságnál.
Mindkét esetben az engedély kiadása az előzetesen elkészített "vízföldtani szakvéleményhez kötött". Ezt a szakvéleményt a Magyar Mérnöki Kamara erre feljogosított szakemberei vagy valamelyik erre szakosodott tervező vállalkozás készítheti el.A kút lehetséges helyét az ingatlanon belül, az érvényes Építési Szabályzatban előírtak figyelembevételével jelöljük ki.
A kismélységű, 50 méternél sekélyebb kutakat, laza homokos-kavicsos talajban, száraz fúrással, kézi vagy gépi mozgatással, kötöttebb agyagos, esetleg köves talajban öblítéses fúrással, gépi fúróberendezéssel lehet szakszerűen kivitelezni.
Az előzetes tervek alapján a vízbeszerzésre igénybevenni szándékozott réteg alatti vízzáró rétegbe (agyag, márga stb.) kell beleérnie a furatnak. A furatba kerül elhelyezésre az előre gyártott szűrőzés, mely a szűrőcső kijelölt részein perforációval vagy réseléssel kialakított nyílásokból és az azt szükségszerűen beborító szitaszövetből készül. A szűrőcső alsó végének lezárásával vagy ledugózásával a csővég felöli vízbeáramlást zárjuk ki. A kút környezetét vasbeton esetleg műanyag kútfejaknával képezzük ki. Ezáltal kizárható a felszíni vizek és egyéb szennyeződések a kútból.A kútnak a házi vízellátó berendezéshez való csatlakoztatása - a szükség szerinti vízminőség javító technológiai beavatkozás után - legmegfelelőbben egy 4 m3 térfogatú tárolótartályba történhet. Ebbe a tartályba folyamatosan, a legmegfelelőbb termelési paraméterekkel termelhet a kút, ez pedig a kút és szerelvények élettartama szempontjából döntő fontosságú. A házi vízellátó rendszer pedig ebből a tartályból szükség szerint táplálkozva láthatja el a fogyasztókat.
A kész kútból a víztermelést az üzemi vízszint tereptől való mélysége határozza meg. A fizika törvényei szerint vizet felszívni max. 7-8 m mélyről lehet egy egyszerű dugattyús vagy centrifugál szivattyúval. Ennél mélyebb vízszint esetén mélyszívófejjel vagy a vízbe merülő búvárszivattyúval, gyakorlatilag csak nyomóoldalú szivattyúval (mélykútszivattyú) lehet a vizet a kútból kitermelni. (Forrás: Ezermester, 2009. áprilisi lapszám)

Cégünk MWG-6 és URB 2A/2 típusú fúróberendezésekkel rendelkezik.

A fúrógépeink közül az URB 2A/2 fúrógép 100 m-t is meghaladó fúrások elvégzésére alkalmas, de a környezetvédelmi kármentesítések gyakorlatában jellemzően 35 m-nél kisebb mélységű fúrások és kutak kerülnek kialakításra. A furatátmérő 90-600 mm közötti, a kialakítandó kutak béléscsövezését általában NA 40 - 315 mm PVC, KPE anyagból készítjük. Természetesen egyéb, a megrendelő kívánsága szerinti, a helyszín adottságainak megfelelő béléscsövezést is képesek vagyunk kivitelezni.

Fúrógépeink technikai adatai
Típus MWG-6 URB 2A/2
Maximális fúrható átmérő (mm) 250 800
Maximális fúrható mélység (m) 30 100
Fúrófej
Maximális nyomaték I. fokozatban (DaNm), (mKp) 330 -
Hajtómű I. fokozat fordulat (percenként) 35 -
Maximális nyomaték II. fokozatban (DaNm), (mKp) 165 -
Hajtómű II. fokozat fordulat (percenként) 70 -
Legnagyobb fordulatszám (percenként) - 3400
Fejmozgás adatok
Fúrófej működési hossz (mm) 2400 5200
Fúrófej nyomóerő (Kp) 1200 6000
Fúrófej húzóerő (Kp) 2500 -
Asztal adatok
Megfogható maximális védőcső átmérő (mm) 245 -
Munka-asztal emelés magasság (mm) 800 -
Munka-asztal nyomóerő (Kp) 4000 -
Munka-asztal húzóerő (Kp) 8000 -
Csörlő
Maximális kötélterhelés (Kp) 1200 -
Kötélátmérő (mm) 9 -
Kötélhossz (m) 40 -