Vízjogi engedélyezési tervezés és engedélyeztetés lebonyolítása

Vízjogi engedélyezési tervezés és engedélyeztetés lebonyolítása

Cégünk teljes körű szolgáltatás nyújt a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet hatálya alá tartozó vízjogi engedélyezési folyamatban, ami a rendelet/jogszabály alapján kiterjed minden olyan vízi létesítményre, mely kapcsolatban van a felszíni, vagy felszín alatti vizekkel. Szakértőink rendelkeznek a tervezéshez és engedélyeztetéshez szükséges mérnöki jogosultsággal, így mind a öttípusú vízjogi engedélyeztetés ügyintézését vállaljuk.

- Elvi vízjogi engedély

Fogalma: A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint: A vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó tevékenység tervezését megelőzően elvi vízjogi engedély kérhető, amely az építtető által a tervbe vett vízgazdálkodási cél megvalósításának általános műszaki megoldási lehetőségeit, feltételeit határozza meg, de vízimunka elvégzésére, vízilétesítmény megépítésére, illetőleg vízhasználat gyakorlására nem jogosít.

Rendeltetése: Az engedély a tulajdonos, az építtető vagy a vagyonkezelő részére adható. Kizárólag továbbtervezésre jogosít, a vízjogi létesítési engedély alapját képezheti. Általában nagyobb volumenű beruházások esetén kérik az elvi vízjogi engedélyt. Az elvi vízjogi engedély a hatálya alatt köti a vízügyi hatóságot a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás során hozott döntésnél, az abban foglalt vízgazdálkodási előírások és feltételek tekintetében.

- Vízjogi létesítési engedély

Fogalma: A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) szerint A vízimunka elvégzéséhez, vízilétesítmény megépítéséhez (átalakításához, megszüntetéséhez) szükséges vízjogi létesítési engedélyt az építtető, a tulajdonos vagy a vagyonkezelő köteles megszerezni. A kérelemhez a külön jogszabályban meghatározott mellékleteket - ideértve az engedélyezési terveket (tervdokumentációt) - kell csatolni.

Rendeltetése: A hatóság a tervdokumentációban szereplő műszaki megoldást akkor engedélyezi, ha azt kivitelezhetőnek, műszaki megvalósításra alkalmasnak tartja. A vízjogi létesítési engedély az abban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése mellett feljogosít az engedélyben meghatározott vízimunka elvégzésére, vízilétesítmény megépítésére, de a vízhasználat gyakorlásához, illetve a vízilétesítmény használatbavételéhez, üzemeltetéséhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély, vagy a jogszabály szerint szükséges egyéb hatósági engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.

- Vízjogi üzemeltetési engedély

Fogalma: A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (1) szerint: Vízhasználat gyakorlásához, vízilétesítmény használatbavételéhez (a továbbiakban: üzemeltetéshez) szükséges vízjogi üzemeltetési engedélyt annak kell kérni, aki a vízhasználattal vagy a létesítmény üzemeltetésével járó - a jogszabályokban és a hatósági előírásokban meghatározott - jogokat és kötelezettségeket közvetlenül gyakorolja, illetve teljesíti.

Rendeltetése: A vízjogi üzemeltetési engedély feljogosít a vízilétesítmény használatbavételére és az engedély érvényességi ideje alatt annak üzemeltetésére. A vízilétesítmények üzemeltetése kapcsán az üzemeltetőnek kötelezettségei keletkeznek. A vízjogi üzemeltetési engedélyben a vízhasználatra, a vízgazdálkodásra, vízvédelemre vonatkozó adatokról, előírásokról kell rendelkezni, ahhoz, hogy az üzemeltetés során az önellenőrzés feltételei adottak legyenek. Az engedélyben a vízilétesítmény felügyeleti kategória szerinti besorolást kap. Vízjogi üzemeltetési engedély kiadásának akkor van helye, ha a vízilétesítmények megvalósítása a vízjogi létesítési engedélynek megfelelően történt, vagy attól csekély mértékben tért el.

- Vízjogi fennmaradási engedély

Fogalma: A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 15. § (1) szerint: Vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vagy attól eltérően megvalósított vízimunka vagy vízilétesítmény esetén az építtetőnek (tulajdonosnak) a vízügyi hatóságtól fennmaradási engedélyt kell kérni.

Rendeltetése: Az engedély a vízilétesítmények, vízimunka fennmaradására, és egyben üzemeltetésére jogosít fel. A hatóság az engedélyezési eljárásban megvizsgálja azt, hogy az engedély nélkül, vagy attól eltérően megvalósított létesítmény vízgazdálkodási, környezet- vagy természetvédelmi szempontból káros-e. Amennyiben a fentiekre a létesítmény káros és ez átalakítással sem szüntethető meg, a hatóság a kérelmet elutasítja és a vízilétesítmény, vízimunka megszüntetésére kötelezi az építtetőt. Az 1996. július 1. napját követően megvalósított vízimunka, vízilétesítmény esetén az építtető vízgazdálkodási bírság megfizetésére köteles a létesítmény, vízimunka értékéhez mérten.

- Vízjogi megszüntetési engedély

Fogalma: A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4/A. § (1) szerint: A vízilétesítmény megszüntetéséhez szükséges vízjogi megszüntetési engedélyt a tulajdonos, a vagyonkezelő vagy a vízilétesítmény üzemeltetésével eddig járó jogokat és kötelezettségeket közvetlenül gyakorló köteles megszerezni. A vízjogi engedélyezési eljárás iránti kérelem tartalmazza a külön jogszabályban meghatározott mellékleteket - ideértve az engedélyezési terveket (tervdokumentációt).

Rendeltetése: A megszüntetési engedély az abban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése mellett feljogosít az engedélyben meghatározott vízilétesítmény teljes vagy részleges elbontására, leszerelésére, eltávolítására vagy eltömedékelésére.