Jogosultságaink

Engedély megnevezése
Környezetvédelmi felülvizsgáló szűkítés nélkül (minden szakterületen) (K-F-O)
Hulladékgazdálkodási szakértő (SZKV-1.1.)
Levegőtisztaság-védelem szakértő (SZKV-1.2.)
Víz- és földtani közeg szakértő (SZKV-1.3.)
Zaj- és rezgésvédelem szakértő (SZKV-1.4.)
Környezetmérnöki (létesítményi és technológiai) tervezés (KB-T)
Vízimérnöki tervezés (VZ-T)
Települési víziközmű tervezése (VZ-TEL)
Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (VZ-TER)
Veszélyes hulladékok káros hatásai elleni védelem, általában (K-V)
Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése (VZ-VKG)
Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (részszakterület) (MV-VZ-R)