Jogosultságaink

Engedély megnevezése Érvényesség lejárata
Környezetvédelmi felülvizsgáló szűkítés nélkül (minden szakterületen) (K-F-O)
Hulladékgazdálkodási szakértő (SZKV-1.1.) 2018.10.21.
Levegőtisztaság-védelem szakértő (SZKV-1.2.) 2018.10.21.
Víz- és földtani közeg szakértő (SZKV-1.3.) 2018.10.21.
Zaj- és rezgésvédelem szakértő (SZKV-1.4.) 2018.10.21.
Környezetmérnöki (létesítményi és technológiai) tervezés (KB-T) 2018.10.21.
Vízimérnöki tervezés (VZ-T) 2018.10.21.
Települési víziközmű tervezése (VZ-TEL) 2019.07.31.
Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (VZ-TER) 2019.07.31.
Veszélyes hulladékok káros hatásai elleni védelem, általában (K-V) 2017.04.25.
Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése (VZ-VKG)
2019.07.31.
Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (részszakterület) (MV-VZ-R) 2021.12.09.