KIKNEK SZÓL? (PIACI SZEGMENSEK)

Szolgáltatásink:

-        Agrár és élelmiszeripar

-        Autóipar, gépipar

-        Energia és közmű

-        Feldolgozó ipar

-        Gyógyszer- és egészségipar

-        Infrastruktúra, közlekedés és logisztika

-        Kormányzat, közszolgálat

-        Mezőgazdaság

-        Olaj- és gázipar

-        Ingatlan

Agrár és élelmiszeripar

A mezőgazdaság és élelmiszeripar nem csak az emberiség mindennapi életéhez elengedhetetlen, de hazánkban is kiemelkedő fontosságú ágazat a maga 1 137,4

milliárd forintos hozzájárulásával nemzetgazdaságunkhoz (NAK, 2018), ami még fontosabbá teszi a fenntartható működés elérését.

A megnövekedett fogyasztásra reagálva, ma már a növénytermesztés és állattenyésztés is ipari formát öltött, melynek következményeként rengeteg terhet ró természetünkre. Országunkban a terület 58% százaléka, 5,3 millió hektár áll mezőgazdasági művelés alatt.

A mezőgazdasági termékek előállításakor vagy használatakor számtalan összetevő van káros hatással a környezetre, kiemelve a különböző típusú növényvédő szerek úgy, mint például a műtrágyában használt kadmium, szőlőültetvényeken használt gombaölőszerek, gyomírtók vagy a peszticidek. Ezek a mérgező anyagok felhasználásukkor folyó-, és ivóvizeinkbe kerülnek, amik később súlyos egészségügyi problémákat okozhatnak. Ezen okok miatt a környezetvédelmi hatóság ma már több mezőgazdasági tevékenységet engedélyhez, monitoringhoz köt.

Hogyan tudunk segíteni?

A Hatóság környezetvédelmi hatásvizsgálat köteles tevékenységhez sorolja a Mezőgazdaságon belül a vadgazdálkodást, erdőgazdálkodást (intenzív állattartó telep, erdő igénybevétele, vadaskert), ennek megfelelően cégünk segít a folyamat elejétől a végéig. Akkreditált talaj és talajvíz mintavevő társulatként pedig segítünk a talaj minőségének feltérképezésében.

-        Komplex Környezetvédelmi Felülvizsgálat

-        Egységes Környezetvédelmi Hatásvizsgálat

-        Egységes Környezethasználati Engedély

-        Alapállapot jelentés

-        Kárelhárítási tervezés

-        Kármentesítési rendszer tervezése

-        Akkreditált mintavételezés (talaj, talajvíz)

Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek megtekintéséhez kattintson ide.

Autóipar, gépipar

A járműipar fontossága kétség kívüli, hazánkban a GDP közel tíz százalékát adja, és az exportunk negyede is ennek az iparágnak köszönhető. Az EU-n belüli szigorúbb jogszabályok, az újabb és energiahatékonyabb technológiák megszületése, és környezetkímélőbb gyártási folyamatoknak köszönhetően az európai ipar környezetvédelmi teljesítménye pozitív irányba mozdult az elmúlt évtizedekben. Sajnos, ettől függetlenül a gyártás során keletkező szennyezések és hulladékok még mindig jelen vannak és nagymértékű terhet rónak a környezetünkre.

Emiatt a Hatóság környezetvédelmi hatásvizsgálat köteles tevékenységhez sorolja a közútigépjármű-gyártó üzemek tevékenységet 10.000 db/év előállítása felett, ideértve a gyártást, összeszerelést és motorgyártást. Emellett cégünk tud segíteni a kitermelt hulladék gazdálkodás megtervezésében, komplex környezetvédelmi felülvizsgálatban, és a hatóságok felé történő összes adatszolgáltatásban és ügyintézésben. Amennyiben a Hatóság monitoring rendszer üzemeltetését rendeli el a gyártó telephelyén, cégünk örömmel segít a kiépítéstől az üzemeltetésig.

-        Komplex Környezetvédelmi Felülvizsgálat

-        Egységes Környezetvédelmi Hatásvizsgálat

-        Egységes Környezethasználati Engedély

-        Alapállapot jelentés

-        Kárelhárítási tervezés

-        Kármentesítési rendszer tervezése

-        Akkreditált mintavételezés

-        Monitoring

-        Hulladékgazdálkodás tervezése

Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek megtekintéséhez kattintson ide.

Feldolgozóipar

A feldolgozóipar felkarolja az ipari termékek gyártását, beleértve a félkésztermék előállítását, vagy félkésztermékek késztermékké alakítását, ideértve a gépipart és a tömegcikkipart. Potenciálisan szennyező hatása miatt a Hatóság megannyi gyártási tevékenységet vizsgálatokhoz, illetve engedélyekhez köt, ezzel minimalizálva a szennyeződés lehetőséget. Köszönhetően az új irányelveknek, jogszabályoknak, illetve egyes vállalatok környezettudatoságának, az elmúlt évtizedben rengeteg beruházás és technológiaifejlesztés valósult meg a környezetterhelés csökkentése érdekében. Az iparágban fokozott figyelmet kell fordítani a víz- és talajszennyező anyagok kibocsátására, hulladéktermelésre és az energiafelhasználás témakörre. Szakemberink segítséget nyújtanak egészen a szakértői-tervezői munkáktól a kivitelezésig.

Miben tudunk segíteni?

-        Komplex Környezetvédelmi Felülvizsgálat

-        Egységes Környezetvédelmi Hatásvizsgálat

-        Egységes Környezethasználati Engedély

-        Alapállapot jelentés

-        Kárelhárítási tervezés

-        Kármentesítési rendszer tervezése

-        Monitoring rendszer

-        Akkreditált mintavételezés

Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek megtekintéséhez kattintson ide.

Gyógyszer- és egészségipar

A gyógyszeripar gazdaságunk egyik húzóágazata, amit jól mutat, hogy a világon 130 országban használnak itthon gyártott gyógyszereket, és gyártásunk 80 százalékát a világpiacon értékesítik. Országunk élen jár a fenntartható és környezetkímélő gyógyszergyártás terén, de a folyamat így is a környezetre kártékony hatásokkal járhat. Az elmúlt években a gyógyszeriparban kiemelt fontosságú lett a környezetkímélőbb termelés, a levegő-, és zajvédelem, a szennyvízkezelés, talaj-, és talajvíz szennyezettségek felszámolása, a hulladékgazdálkodás, és a veszélyes hulladék kezelése.

A Hatóságok IPPC engedélyezési eljáráshoz köti a gyógyszeripar megannyi tevékenységét melyek a teljesség igénye nélkül a következők lehetnek:

-        Anyagok kezelése

-        Nyersanyag tárolása és előkészítése

-        Gyógyszer kezelése, formázása, tárolása és szállítása

-        Szennyvízkezelés

-        Gyártás során keletkező anyagok kibocsátása a környezetbe

Cégünk teljeskörűen tud segíteni a környezeti állapotfelmérésben és felülvizsgálatban, szükséges engedélyek lebonyolításában, a folyamatos környezetvédelmi monitoringban és kármentesítési rendszerek tervezésében és kivitelezésében.

-        Komplex Környezetvédelmi Felülvizsgálat

-        Egységes Környezetvédelmi Hatásvizsgálat

-        Egységes Környezethasználati Engedély

-        Környezeti állapotfelmérés

-        Monitoring

-        Kárelhárítási tervezés

-        Kármentesítési rendszer tervezése

-        Akkreditált mintavétel

Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek megtekintéséhez kattintson ide.

Infrastruktúra, közlekedés és logisztika

Hazánkban az elmúlt években különös figyelem irányult az infrastruktúra fejlesztésére, ideértve a közúti hálózatok bővítését, és szolgáltató-, irodaközpontok létesítését. Ezen beruházások több szakmai ágazat szakértelmét igénylik, hiszen többnyire nagyméretű, komplex projektekről van szó. Ingatlan vásárlásakor még a vétel előtt érdemes annak állapotát felmérni, hogy a befektető kizárja a szennyeződés előfordulását a területen, így biztosítva az ingatlan értékét. Cégünk segítséget nyújt már a beruházás, fejlesztés kezdeti szakaszától a környezeti hatástanulmányok, állapotfelmérések, talajmechanikai fúrások vagy más környezetvédelmi szakértői engedélyezés lefolytatásában.

Miben tudunk segíteni?

-        Előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD)

-        Komplex Környezetvédelmi Felülvizsgálat

-        Egységes Környezetvédelmi Hatásvizsgálat

-        Egységes Környezethasználati Engedély

-        Környezeti hatásvizsgálat

-        Egységes Környezethasználati engedély

-        Alapállapot felmérés, jelentés

-        Kárelhárítási tervezés

-        Kármentesítési rendszer tervezése

-        Monitoring rendszer

-        Akkreditált mintavételezés

Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek megtekintéséhez kattintson ide.

Olaj- és gázipar

Társaságunk mintegy 30 évnyi tapasztalattal rendelkezik az olajipari szegmens kiszolgálásában. Az iparban leggyakrabban előforduló szénhidrogénes szennyeződések kezelésére specializálódott cégünk már a kezdetekkor, így saját tervezésű és gyártású eszközökkel is rendelkezünk, ami növeli rendszereink hatékonyságát. Teljeskörű szolgáltatást nyújtunk egészen a szakértői tevékenységektől a kivitelezésig, ami magában foglalja a szakértői tervezések, engedélyezések, elemzések, modellezések folyamatát, a tényfeltárások végzését és folyamatát, a kármentesítés és monitoring rendszerek tervezését, kiépítését és üzemeltetését is.

A kármentesítések kivitelezésének alapját képezi:

  • a felszín alatti szennyezések feltárása,
  • a talajmechanikai és feltáró fúrások kivitelezése,
  • a monitoring kutak és a kármentesítő technológia kútjainak (termelő, injektáló, elszívó, szikkasztó stb.) kialakítása,
  • a kármentesítő és monitoring rendszerek kiépítése és üzemeltetése.

Mely szolgáltatásainkkal tudunk segíteni?

- Kármentesítéssel kapcsolatos tevékenységek

- Tényfeltárások végzése, dokumentálása

- Környezeti kockázatelemzés készítése

- Műszaki beavatkozási tervek készítése

- Műszaki beavatkozási záródokumentációk készítése

- Monitoring tervezése és végzése

- Vízjogi engedélyezési tervezés és engedélyeztetés lebonyolítása

- Monitoring

- Fúrás (talajmechanikai, környezetvédelmi fúrások)

Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek megtekintéséhez kattintson ide.

Ingatlanpiac

Az utóbbi években az ingatlan szektor volt az egyik a sok iparág körül, ahol a környezetvédelem központi szerepet kezdett betölteni. Több jogszabály és rendelet készült annak érdekében, hogy szabályozzák az ingatlanok fenntartható építését és üzemelését, és megannyi tanúsítás készült, mely szabványok alapján az új beruházások készülnek. Ennek köszönhetően egyre több energiatakarékos/hatékony, a környezetünkre kevesebb terhet jelentő irodaházak, lakóparkok épülnek. A barnamezős beruházások újra teret nyernek, hogy újra használatba vehessük/kihasználhassuk, a már rég elhagyott, ám de értékes szennyezett területeket.

Cégünk a beruházás kezdetétől segít ügyfeleinek a talajmechanika fúrásokkal, környezeti állapotfelmérésben, környezeti hatásvizsgálatokban, és az egységes környezethasználati engedély elkészítésében. Határértéket meghaladó szennyezettség esetén, cégünk 30 éves tapasztalatait felhasználva megtervezi a szükséges beavatkozást, és szükség esetén saját fejlesztésű és gyártású technológiáival kármentesíti a területet.

Miben tudunk segíteni?

-        Talajmechanikai fúrás

-        Geodéta biztosítása

-        Környezeti állapotfelmérés

-        Komplex Környezetvédelmi Felülvizsgálat

-        Egységes Környezetvédelmi Hatásvizsgálat

-        Egységes Környezethasználati Engedély

-        Kármentesítés tervezése

-        Kármentesítés

-        Vízjogi engedélyezési tervezés és engedélyeztetés lebonyolítása

Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek megtekintéséhez kattintson ide.